SWV_Brabantsewal_Nieuwsbrief

Nieuwsbrief juli 2023 In deze nieuwsbrief aandacht voor: Personele zaken SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) Evaluatie OPP in ParnasSys Het groeidocument stopt IB-…
Lees verder
SWV_Brabantsewal_Nieuwsbrief

Nieuwsbrief jaargang 7, editie 2 In deze nieuwsbrief: Voortgang OPP in ParnasSys Aanvraag arrangementen/LDos Dyscalculie N.a.v. evaluatie SOT’s Bericht van Leon…
Lees verder
SWV_Brabantsewal_Nieuwsbrief

Nieuwsbrief juli 2022

Nieuwsbrief juli 2022 In deze nieuwsbrief: Inspectie Arrangementen & TLV’s uitsluitend nog digitaal naar ouders Schoolontwikkelgesprekken Invoering LLRV bij Arrangementen…
Lees verder
SWV_Brabantsewal_Nieuwsbrief

Nieuwsbrief juni 2022

In deze nieuwsbrief: Even voorstellen: twee nieuwe gedragswetenschappers Verdeling van de scholen m.i.v. september 2022
Lees verder
SWV_Brabantsewal_Nieuwsbrief

Nieuwsbrief december 2021

In deze nieuwsbrief: Inleiding De Klimtoren OPP in ParnasSys Vervolgcursus Coördinator Passend Onderwijs Schoolondersteuningsprofiel (SOP) op de website Beslisboom verzuim…
Lees verder

De Trampolinegroep

Jaarlijks vindt het congres ‘De Staat van het Onderwijs’ plaats. Onderdeel van dit congres is de ‘Staat van de Samenwerkingsverbanden’…
Lees verder