De-Borghoek-PO_-20

Partners

In het kader van passend onderwijs werkt Samenwerkingsverband Brabantse Wal Primair Onderwijs samen met verschillende partners, zoals jeugdprofessionals, gemeenten en externe organisaties.

Gemeenten

Samenwerkingsverband Brabantse Wal werkt samen met de volgende gemeenten uit de regio West-Brabant West:

  • Gemeente Bergen op Zoom
  • Gemeente Woensdrecht
  • Gemeente Steenbergen

Het samenwerkingsverband en de drie gemeenten stemmen structureel af over de best passende onderwijsondersteuning en jeugdzorg voor kinderen en jongeren. Het uitgangspunt is dat, indien er sprake is van een gecombineerde onderwijs- en zorgbehoefte de gemeente en het swv gezamenlijk optrekken om via het Schoolondersteuningsteam (SOT) een handelingsgericht arrangeeroverleg (HIA) een onderwijs-zorgarrangement te realiseren.

NIEUW: HULPWIJZER BRABANTSE WAL
Er is een nieuwe website die u laat zien welke organisaties iets voor u kunnen betekenen als u een vraag heeft over zorg en welzijn.
De website www.hulpwijzerbrabantsewal.nl helpt u op weg. U vindt er praktische informatie, adressen en hulp dichtbij huis over veel verschillende onderwerpen: Wonen en vervoer, Werken en leren, Jeugd en gezin, Meedoen en meehelpen, Zorg en welzijn etc. De site is een initiatief van de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht en is tot stand gekomen in samenwerking met inwoners, verenigingen en organisaties.

CJG/Spring

De gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor uitvoering van de Jeugdwet, WMO en de Participatiewet. Elke gemeente heeft een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) waar ouders, kinderen en ook professionals van scholen een beroep op kunnen doen. Dit geldt zowel voor algemeen advies en preventieve aanpakken als voor specifieke, lichtere ondersteuning voor kind en gezin.

Binnen de gemeenten van ons samenwerkingsverband worden de jeugdprofessionals via het CJG ingehuurd bij SPRING. Iedere school heeft een vaste jeugdprofessional die via de intern begeleider te benaderen is. Daarnaast nemen zij gezamenlijk deel aan het Schoolondersteuningsteam (SOT) en aan de integrale arrangeergesprekken (HIA). De structurele samenwerking tussen het reguliere onderwijs en de jeugdhulp is hiermee georganiseerd.