De-Borghoek-PO_-55

Over ons

Samenwerkingsverband Brabantse Wal PO is een stichting van 8 schoolbesturen. In totaal telt het samenwerkingsverband 40 basisscholen, 1 school voor speciaal basisonderwijs en 3 scholen voor speciaal onderwijs. Onder ons werkgebied vallen de gemeenten Woensdrecht, Bergen op Zoom, Steenbergen.

Wettelijke taken

De belangrijkste wettelijke taak van het samenwerkingsverband is het maken van een ondersteuningsplan. Hierin leggen de gezamenlijke schoolbesturen tenminste eenmaal per vier jaar vast hoe voor elke leerling zo goed mogelijk passend onderwijs kan worden gerealiseerd.

Ook heeft het samenwerkingsverband de taak om te beslissen of een leerling wordt toegelaten tot het speciaal (basis-)onderwijs. Hiervoor vraagt het samenwerkingsverband advies aan twee deskundigen. Bij een positief besluit wordt een toelaatbaarheidsverklaring afgegeven met de startdatum en einddatum en het overeengekomen bekostigingsniveau. Een samenwerkingsverband mag zelf bepalen hoe de ondersteuning aan leerlingen en scholen wordt gerealiseerd. Samenwerkingsverband Brabantse Wal PO heeft ervoor gekozen zowel financiën als expertise beschikbaar te stellen aan de scholen. Over het gevoerde beleid wordt jaarlijks verantwoording afgelegd via een jaarverslag en jaarrekening.

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de naleving van deze taken.