De-Borghoek-PO_-55

Medewerkers

Bij het samenwerkingsverband zijn de directeur-bestuurder, secretaresse, beleidsmedewerker en gedragswetenschappers in dienst. Daarnaast zijn diverse medewerkers vanuit de besturen gedetacheerd.

Expertiseteam

Het expertiseteam bestaat uit begeleiders passend onderwijs (van voornamelijk cluster 2, 3, 4 en het speciaal basisonderwijs) alsmede gedragswetenschappers. De begeleiders worden ingezet om leerkrachten te begeleiden en te ondersteunen en de gedragswetenschappers zijn de regisseurs van de kortdurende ondersteunings- en arrangementsaanvragen.