SWVBrabantseWal-(9)

Partnerschap en medezeggenschap

Partnerschap

Ouders zijn voor scholen een onmisbare partner. Met Partnerschap wordt bedoeld dat er sprake is van wederkerigheid: ouders en scholen dienen elkaar telkens te informeren, elkaar te betrekken en vanuit het belang van het kind met elkaar in gesprek te gaan en blijven.
Zodra ouders hun kind aanmelden op school, is het belangrijk dat zij met elkaar bespreken of het kind extra ondersteuning nodig heeft. Dat is essentieel voor een goede start van het onderwijs.
Indien de school een extra ondersteuningsbehoefte bij een leerling signaleert, dan worden de ouders onmiddellijk betrokken bij het zoeken naar best passende ondersteuning voor hun kind. Ouders hebben instemmingsrecht op het handelingsdeel van het groeidocument.

  • Ouders hebben de mogelijkheid van het indienen van klachten en van bezwaar en beroep.

Medezeggenschap

Wilt u als ouder meepraten over passend onderwijs en/of het samenwerkingsverband? Dat kan. Er zijn twee manieren:

  • Via het adviesrecht dat de Medezeggenschapsraad (MR) van de individuele school heeft op het ondersteuningsprofiel van de school.
  • Via deelname aan de ondersteuningsplanraad (OPR) van het samenwerkingsverband.