SWVBrabantseWal-(14)

Wat is zorgplicht?

Met de zorgplicht heeft een school de verantwoordelijkheid om voor elke leerling die bij de school is aangemeld of staat ingeschreven een zo passend mogelijke vorm van onderwijs aan te bieden. Als de school geen passend onderwijs kan bieden, dan moet zij aan de ouders/verzorgers een voorstel doen voor een ander, wél passend aanbod binnen het samenwerkingsverband.

De zorgplicht begint zodra ouders hun kind schriftelijk aanmelden op een school. Dat moet wel een school zijn die past bij het schooladvies. Als een leerling al is ingeschreven op een school en de ouders besluiten om hun kind op een andere school aan te melden, dan ligt de zorgplicht vanaf dat moment bij de school waar is aangemeld.

Bij sommige leerlingen is al bij de aanmelding duidelijk dat ze behoefte hebben aan extra ondersteuning. De school moet dan binnen zes weken na de schriftelijke aanmelding onderzoeken of zij de leerling de goede ondersteuning kan bieden en de leerling kan toelaten. Bij twijfel kan de school advies vragen bij het samenwerkingsverband. Heeft het schoolbestuur na tien weken nog geen besluit genomen of is er nog geen passende school gevonden? Dan wordt de leerling ingeschreven op de school waar is aangemeld en heeft de leerling recht op (tijdelijke) plaatsing op de school, eventueel in afwachting van een passende onderwijsplek op een andere school.

De zorgplicht waarborgt dus dat alle leerlingen een plek binnen het onderwijs hebben en dat er niemand buiten de boot valt.