SWVBrabantseWal-(14)

Hoe werkt passend onderwijs in onze regio?

Alle leerlingen hebben recht op een plek op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Passend onderwijs moet ervoor zorgen dat elke leerling het beste uit zichzelf haalt. Scholen bieden daarom (extra) ondersteuning aan leerlingen die dit nodig hebben, zoals jongeren met leer- of gedragsproblemen of met lichamelijke beperkingen. We proberen hierbij te regelen dat leerlingen zoveel mogelijk in de voor hen vertrouwde omgeving de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

Samenwerkingsverband Brabantse Wal VO wil met passend onderwijs bereiken dat:

• alle leerlingen een plek in het onderwijs hebben die past bij wat zij nodig hebben om hun schoolgang tot een succes te maken;
• een leerling naar een gewone, ‘reguliere’ school gaat als dat kan;
• een leerling naar het speciaal onderwijs gaat als dat nodig is;
• scholen de mogelijkheden hebben om de individuele leerling ondersteuning op maat te bieden;
• we uitgaan van wat een leerling wél kan of aankan en niet wat er niét kan;
• leerlingen niet meer langdurig thuis komen te zitten, omdat er geen passende plek is om onderwijs te volgen.

Scholen hebben een zorgplicht. Dat betekent dat de school waar de leerling staat ingeschreven verantwoordelijk is om een passende onderwijsplek aan te bieden of te vinden. Passend onderwijs garandeert daarmee onderwijs voor alle leerlingen, ook als een leerling iets anders of méér nodig heeft dan een andere leerling. Samenwerkingsverband Brabantse Wal VO gebruikt daarbij het motto:

‘Iedereen aan boord!’