De-Borghoek-PO_-40

Ondersteuningsstructuur

Binnen ons samenwerkingsverband onderscheiden we drie vormen van ondersteuning:

  • Basisondersteuning: voor de meeste leerlingen is de basisondersteuning, die door elke reguliere school geboden wordt, voldoende om tot leren te komen.
    In (bijlage 1 van) ons ondersteuningsplan hebben we overeengekomen basisondersteuning beschreven.
  • Breedte-ondersteuning: deze ondersteuning is bedoeld voor leerkrachten en als gevolg daarvan voor de leerlingen die extra ondersteuningsbehoeften hebben. Veel van onze programma’s zijn gericht op de breedte-ondersteuning.
  • Diepte-ondersteuning: deze is incidenteel nodig om leerlingen in het leerproces verder te begeleiden. Het gaat hier met name om het aanvragen (en herbeoordelen) van toelaatbaarheidsverklaringen voor het speciaal (basis)onderwijs.
Ondersteuningsstructuur