SWVBrabantseWal-(43)

Scholen

Scholen hebben zorgplicht. Met de zorgplicht heeft een school de verantwoordelijkheid om voor elke leerling die bij de school is aangemeld of staat ingeschreven een zo passend mogelijke vorm van onderwijs aan te bieden. Als de school geen passend onderwijs kan bieden, dan moet zij zorgen voor een wél passend aanbod in de regio.

Scholen kunnen dat niet alleen. Daarvoor is samenwerking noodzakelijk.

Door de krachten te bundelen zijn zij samen in staat om voor alle leerlingen een dekkend netwerk in te richten waardoor het lukt om voor alle kinderen een passende oplossing te vinden. Ook voor de kinderen die zijn aangewezen op extra ondersteuning.

Die samenwerking is in de wet geregeld. Alle scholen voor voortgezet onderwijs in onze regio zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband Brabantse Wal VO.

Zie ook: Overzicht van de scholen