SWVBrabantseWal-(26)

Commissie Toelaatbaarheid

De Commissie Toelaatbaarheid behandelt alle aanvragen voor een toelaatbaarheidsverklaring voor een plaats in het voortgezet speciaal onderwijs of het praktijkonderwijs.
De commissie komt twee keer per maand bij elkaar. De commissieleden hebben elk hun eigen expertise en specialisme en zijn daardoor goed op de hoogte van de onderwijsbehoeften van leerlingen. Minimaal twee van de leden zijn tevens gedragswetenschapper. Zij geven onafhankelijk van elkaar advies aan de commissie. Dat is om er voor te zorgen dat het advies zo objectief mogelijk tot stand komt. Indien gewenst kan de commissie besluiten om extra deskundigheid te betrekken. De experts passend onderwijs van het samenwerkingsverband nemen als voorzitter deel aan de commissievergaderingen en formuleren het advies aan het samenwerkingsverband.
Als het bestuur van het samenwerkingsverband een besluit heeft genomen over de toelaatbaarheidsverklaring dan wordt deze verklaring per brief opgestuurd naar de ouders/verzorgers van de leerling. Ook de aanvragende school wordt geïnformeerd.

Voor de werkwijze van de Commissie Toelaatbaarheid, klik hier.