SWVBrabantseWal-(225)

Ondersteuning buiten de school

Het samenwerkingsverband streeft ernaar dat zoveel mogelijk leerlingen binnen de eigen school de passend ondersteuning krijgen. Het samenwerkingsverband helpt scholen daarbij met geld voor arrangementen maar ook met adviezen of begeleiding van de leerling door een professional van buiten de school (ambulante begeleiding). Al deze arrangementen hebben tot doel dat de leerling onderwijs blijft volgen op de eigen school.

Arrangementen buiten de eigen school

Als de school niet zelf in staat is om aan de onderwijsbehoeften van een leerling tegemoet te komen, dan moet de school uitzien naar een andere, passende (tijdelijke) plek. Dit is een onderdeel van de zorgplicht. Het samenwerkingsverband kan de leerling bijvoorbeeld een plaats toekennen in één van de voorzieningen die het samenwerkingsverband samen met scholen organiseert. Het doel is om de leerling tijdelijk extra te ondersteunen, waarna terugkeer naar de eigen school mogelijk is.

Voordat een leerling gebruik kan maken van een arrangement moet het samenwerkingsverband toestemming geven. Als het arrangement tijdelijk op een andere school plaatsvindt, is ook een verklaring tussen de scholen en de ouders/verzorgers nodig.

Het totale aanbod van arrangementen die het samenwerkingsverband organiseert, noemen we Transferium. Aan de naam Transferium is goed af te leiden dat we het arrangement als ‘overstapplaats’ zien en dat terugkeer naar de eigen school altijd het doel is.
Voor meer informatie over de arrangementen in het Transferium, klik hier.

Voortgezet speciaal onderwijs en Praktijkonderwijs

Soms is duidelijk dat snelle terugkeer naar de eigen school niet te verwachten is. Het is duidelijk dat het voor de leerling beter is om het onderwijs te volgen op een specialistische school. Daar is veel meer kennis aanwezig met betrekking tot extra ondersteuning en de klassen zijn een stuk kleiner.

Uiteraard gebeurt het zoeken naar een meer passende school in overleg met de leerling en de ouders/verzorgers. Als de nieuwe school een school voor praktijkonderwijs is of een school voor voortgezet speciaal onderwijs, dan moet de school een ‘toelaatbaarheidsverklaring’ aanvragen bij het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband laat door onafhankelijke deskundigen toetsen of plaatsing in het speciaal voortgezet onderwijs of het praktijkonderwijs de beste keuze is voor deze leerling. Nadat het samenwerkingsverband de toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven, kunnen de ouders/verzorgers het kind aanmelden bij de nieuwe school.