SWVBrabantseWal-(220)

Transferium

Soms heeft een leerling méér ondersteuning nodig dan de school kan bieden, maar is de verwachting dat na goede, intensieve ondersteuning de leerling op de eigen school verder kan. Dan is een tijdelijke oplossing gewenst. Daarom heeft het samenwerkingsverband samen met de scholen een aantal ‘arrangementen’ georganiseerd, die tijdelijk kunnen worden ingezet. Hoofddoel is altijd om de leerling daarna weer te laten terugkeren naar de school van herkomst. We noemen deze verzameling van arrangementen het ‘Transferium’.