SWVBrabantseWal-(20)

Samenwerkingsverband Brabantse Wal VO

Samenwerkingsverband Brabantse Wal VO helpt en ondersteunt scholen om passend onderwijs te bieden. Hoe het samenwerkingsverband dit doet, staat beschreven in het Ondersteuningsplan. Daarin is te lezen welke afspraken er zijn over de ondersteuning in de scholen, over speciale voorzieningen voor leerlingen (‘arrangementen’) en over de verdeling van ondersteuningsmiddelen. Ook staat in het Ondersteuningsplan beschreven wanneer een leerling toegelaten kan worden tot het voortgezet speciaal onderwijs of de school voor praktijkonderwijs.

Klik hier voor het Ondersteuningsplan.

Een belangrijk uitgangspunt voor het slagen van passend onderwijs is de gezamenlijke visie van de scholen, het samenwerkingsverband en de gemeenten. We vinden het belangrijk dat de leerlingen in onze regio zich optimaal en ononderbroken kunnen ontwikkelen. En dat zij een passend onderwijsaanbod krijgen en dat zoveel mogelijk in de voor hen vertrouwde omgeving geboden wordt. Samen zorgen we voor een passende onderwijsplek voor al onze leerlingen.