De-Borghoek-PO_-40

Scholen

Met de invoering van passend onderwijs hebben schoolbesturen de plicht elk kind de juiste ondersteuning te bieden. De aangesloten schoolbesturen vormen met elkaar het samenwerkingsverband van onze regio. Het samenwerkingsverband heeft een beleidsdocument (ondersteuningsplan) waarin wordt aangegeven welke ondersteuning geboden wordt aan de scholen om passend onderwijs te realiseren.

Aangesloten scholen en besturen

Lowys Porquinstichting, Postbus 543, 4600AM Bergen op Zoom
https://www.lowysporquin.nl

 • Delphin
 • Ste. Marie
 • Het Palet
 • Op Dreef
 • De Wegwijzer
 • Merijntje
 • De Springplank
 • Gummarus
 • Petrus & Paulus
 • Het Kompas
 • Fortuna Woensdrecht
 • ’t Paviljoen
 • Pius X
 • Maria Regina
 • Groen van Prinsterer
 • De Biezenhof
 • Anton van Duinkerken
 • Fortuna Hoogerheide
 • De Toermalijn
 • Klim-Op
 • St. Maarten
 • De Welle
 • Sancta Maria
 • Octopus
 • Marco Polo
 • De Grebbe
 • Lodijke
 • SBO De Driemaster

Stichting SOM, Postbus 18010, 4601ZA Bergen op Zoom
https://www.stichtingsom.nl/

 • De Regenboog
 • De Noordster
 • De Kreek
 • De Dobbelsteen

Stichting ABBO, Postbus 648, 4600AP Bergen op Zoom
https://www.abboscholen.nl/

 • De Rode Schouw
 • 1ste Montessorischool
 • De Aanloop
 • Kiemkade
 • De Krabbenkooi
 • Kiezelrijk
 • De Zeeridder

Stichting Islamitisch Primair Onderwijs, Cosunpark 21, 4814 ND Breda
www.sipobreda.nl

 • El Feth

Stichting Onderwijs Kruisland, Westzandberg 47, 2756 BP Kruisland
https://www.rkbsdezonneberg.nl/

 • De Zonneberg

Katholiek Primair Onderwijs Roosendaal, Rector Hellemonsstraat 1b, 4702RG Roosendaal
https://www.dekameleonkpo.nl/

 • De Kameleon, cluster 3

Schoolbestuur RK Mytylschool, Gezellelaan 13, 4707CC Roosendaal
https://www.mytylschoolroosendaal.nl/

 • R.K. Mytylschool, cluster 3

Koraalgroep Het Driespan, Hof van den Houte 61, 4873AZ Etten Leur
https://www.koraal.nl/over-koraal/locaties/de-kornalijn

 • De Kornalijn, cluster 4