SWVBrabantseWal-(9)

Wat is zorgplicht? 

Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden hebben schoolbesturen zorgplicht. Dit staat beschreven in de Wet passend onderwijs. Schoolbesturen zijn verplicht ervoor te zorgen dat alle bij een school aangemelde leerlingen onderwijs kunnen volgen op:

  • een reguliere basisschool naar voorkeur van de ouders;
  • een andere reguliere school indien de voorkeursschool de benodigde ondersteuning niet kan bieden;
  • een school voor speciaal (basis)onderwijs.

Met de zorgplicht wil de overheid thuiszitters voorkomen. Nadat ouders hun kind hebben aangemeld voor een school, moet (officieel) het bevoegd gezag (zijnde het bestuur van de school) binnen zes weken besluiten over de toelating. Lees meer over de zorgplicht op de website van Rijksoverheid.