SWVBrabantseWal-(14)

Ondersteuning op school

Soms gaat leren niet vanzelf of lopen leerlingen tegen belemmeringen aan in hun ontwikkeling. Het is goed om te weten welke ondersteuning de school kan bieden.

Basisondersteuning

Elke school binnen het Samenwerkingsverband Brabantse Wal VO voldoet aan de eisen die de Inspectie van het Onderwijs stelt aan de ondersteuning van leerlingen op school. We noemen dit basisondersteuning. Met deze ondersteuning kunnen de meeste leerlingen voldoende geholpen worden. Denk aan de aanwezigheid van een pestprotocol of begeleiding bij dyslexie. Ook de ondersteuning van leerlingen met hoogbegaafdheid op havo/vwo en het onderwijs aan nieuwkomers in de Internationale Schakelklas vallen onder de basisondersteuning.

Schoolondersteuningsprofiel

Sommige scholen hebben bovenop de basisondersteuning nog iets extra’s te bieden op gebied van begeleiding. Deze extra’s leggen ze vast in een schoolondersteuningsprofiel. Dat is handig voor ouders bij het kiezen van een school. Zeker als extra begeleiding nodig is voor hun kind.
Het schoolondersteuningsprofiel is terug te vinden op de website van de betreffende school en ook op de pagina Overzicht van de scholen

Extra ondersteuning

Soms is de ondersteuning binnen de school niet toereikend. Dan moet de school, in overleg met de ouders/verzorgers en de leerling hulp inschakelen van buiten de school. Het samenwerkingsverband is daarbij altijd betrokken.
Als er hulp van buiten de school wordt ingezet noemen we dat een arrangement. Bij sommige arrangementen wordt ook de jeugdhulp ingeschakeld.

Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)

Als een leerling is aangewezen op een arrangement, binnen of buiten de eigen school, schrijft de school een ontwikkelingsperspectiefplan. Hierin wordt vermeld wat de leerling nodig heeft aan ondersteuning en aan welke doelen er gewerkt moet worden. De school beschrijft ook welke vorm van extra ondersteuning wordt ingezet. Het schoolondersteuningsteam voert de regie over de extra ondersteuning.

Schoolondersteuningsteam (SOT)

In elke school is een schoolondersteuningsteam. In dit team bespreken de ondersteuningscoördinator van de school en experts op het gebied van onderwijs en jeugdhulp de leerling als er zorgen zijn over zijn of haar ontwikkeling. Alle leerlingen die zijn aangewezen op een arrangement zijn besproken en de voortgang wordt in de gaten gehouden.

Experts passend onderwijs

Het samenwerkingsverband heeft experts passend onderwijs beschikbaar om de schoolondersteuningsteams te helpen. Zij kunnen de school advies geven bij de ondersteuning aan leerlingen, maar ook helpen bij de toeleiding naar een arrangement buiten de school.

Maatwerk binnen school

Als voor een leerling de basisondersteuning niet toereikend is, dan moet extra ondersteuning worden ingezet. Het samenwerkingsverband voorziet de school bijvoorbeeld van een geldbedrag om ondersteuning in te kopen. Denk hierbij aan begeleiding door een professional van buiten de school, in de klas. Dit noemen we maatwerkarrangementen binnen de school, met als doel de leerling zodanig te ondersteunen dat het volgen van onderwijs op de eigen school mogelijk blijft.