De-Borghoek-PO_-40

Kennisdeling

Drie keer per jaar nodigt het samenwerkingsverband de intern begeleiders van de scholen uit voor een netwerkbijeenkomst; twee keer worden de intern begeleiders uitgenodigd, één keer worden zij samen met de schoolleider uitgenodigd. Dat doen we om twee redenen:

  • Door elkaar te ontmoeten kunnen intern begeleiders van elkaar leren en elkaar inspireren.
  • Inhoudelijke zaken die alle scholen aangaan, kunnen worden gedeeld en besproken.

Daarnaast heeft het samenwerkingsverband een klankbordgroep, bestaande uit directeuren en intern begeleiders van de scholen. Elk schoolbestuur is in deze klankborgroep vertegenwoordigd met tenminste één directeur en één intern begeleider. Deze groep komt tenminste vier keer per jaar bijeen onder leiding van de directeur-bestuurder om te klankborden over allerhande zaken betreffende het samenwerkingsverband, variërend van het meedenken over nieuw beleid alsmede het praktisch uitwerken van programma’s en activiteiten.