De-Borghoek-PO_-40

Schoolondersteuningsteam

Iedere school heeft een eigen schoolondersteuningsteam (SOT). Het SOT helpt scholen bij het bieden van extra ondersteuning aan kinderen die dat nodig hebben. Het doel van het SOT is adequaat (preventief) ondersteuning inzetten vanuit zorg én onderwijs. Het SOT bestaat uit een vast team van een intern begeleider, gedragswetenschapper en jeugdprofessional.

Processchema_nieuwe_werkwijze