SWVBrabantseWal-(239)

Belangrijke documenten

Bestuurlijke inrichting

Statuten

Ondersteuningsplan 2024-2028

Ondersteuningsplan 2024-2028″Samen komen we verder”
Processchema SOT
Proces schakelen
Proces TLV en arrangementen

Stroomschema SOT
Vangnetbepaling

Ondersteuningsplan 2019-2023

Addendum OP 2019-2023 (schooljaar 2023-2024)
Ondersteuningsplan 2019-2023
BIJLAGE 10 Praktische aanpassingen Arrangementen Transferium
Richtlijn melden langdurig verzuim aan het samenwerkingsverband Brabantse Wal

Kwaliteitsbeleid

KWA Rapport van bevindingen kwaliteitsonderzoek Inspectie Brabantse Wal VO september 2020
KWA Rapport van bevindingen kwaliteitsonderzoek Inspectie Brabantse Wal VO april 2015
Kwaliteitsbeleid SWV VO

AVG en Privacy

AVG Regeling taken en verantwoordelijkheden functionaris VO
AVG Protocol datalekken VO
AVG Privacyreglement verwerking persoonsgegevens VO
AVG Omgaan met persoonsgegevens VO
AVG Informatiebeveiligings-en privacy beleid VO
AVG Gedragscode VO

Functionaris Gegevensbescherming:
José Schildwacht, j.schildwacht@cedgroep.nl, tel. 06-30243251

Financieel beleid

FIN Jaarverslag Samenwerkingsverband Brabantse Wal VO 2023
FIN Jaarverslag  Samenwerkingsverband Brabantse Wal VO 2022
FIN Jaarverslag Samenwerkingsverband Brabantse Wal VO 2021
FIN Factsheet A3 Jaarverslag Brabantse Wal VO 2021
FIN Jaarverslag Samenwerkingsverband Brabantse Wal VO 2020
FIN Factsheet A3 Jaarverslag Brabantse Wal VO 2020
FIN Jaarverslag Samenwerkingsverband Brabantse Wal VO 2019
FIN Jaarverslag Samenwerkingsverband Brabantse Wal VO 2018
FIN Jaarverslag Samenwerkingsverband Brabantse Wal VO 2017
FIN Jaarverslag Samenwerkingsverband Brabantse Wal VO 2016 

Toeleiding

TOE overstap PO-VO_ Passend onderwijs
TOE Procedure en werkwijze commissie toelaatbaarheid Brabantse Wal VO
TOE Handtekeningformulier tbv TLV-ARR
TOE Bezwaarprocedure TLV Brabantse Wal VO