SWVBrabantseWal-(43)

Schoolondersteuningsteam

Binnen elke school is een schoolondersteuningsteam georganiseerd. Dit team heeft de regie als er extra ondersteuning op school nodig is. Het schoolondersteuningsteam bestaat uit minimaal:

  • de ondersteuningscoördinator en verzuimcoördinator van de school;
  • de expert passend onderwijs van het samenwerkingsverband;
  • een jeugdprofessional (CJG);
  • een leerplichtambtenaar (RBL);
  • een jeugdarts (GGD).

Het schoolondersteuningsteam werkt vanuit de ‘één kind – één gezin – één plan’ gedachte. Dit betekent dat geprobeerd wordt om alle ondersteuningsvragen van de leerling in beeld te krijgen en om de begeleiding op elkaar af te stemmen. Meer informatie staat op de pagina over Jeugdhulp.

De experts passend onderwijs van het samenwerkingsverband vormen een belangrijke schakel tussen de scholen en het samenwerkingsverband. Zij maken onderdeel uit van het ondersteuningsteam van de school en zijn vanaf het begin betrokken bij de ondersteuningsvraag van de leerling. Daarnaast beschikken zij over veel kennis van de regio en adviseren school en ouders over de mogelijkheden. De experts passend onderwijs zijn ook adviseur van de Commissie Toelaatbaarheid. Verder zorgen de experts passend onderwijs op operationeel niveau voor afstemming tussen samenwerkingsverband en samenwerkingspartners en fungeren zij als sparringpartner van de directeur-bestuurder.