SWVBrabantseWal-(225)

Over ons

Passend onderwijs wil zeggen dat de scholen in een regio er samen verantwoordelijk voor zijn dat elke leerling de ondersteuning krijgt die nodig is. Om dit te realiseren werken zij nauw samen in een samenwerkingsverband en met partners zoals gemeenten, jeugdhulp en GGD.
Samenwerkingsverband Brabantse Wal VO wordt gevormd door:
• acht scholen voor regulier voortgezet onderwijs;
• een specifiek vmbo;
• een ISK-afdeling (internationale schakelklas voor kinderen van nieuwkomers in Nederland);
• een school voor praktijkonderwijs;
• drie scholen voor voortgezet speciaal onderwijs.

Samen bieden zij onderwijs en ondersteuning aan ongeveer 7.000 leerlingen uit voornamelijk de gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht, Steenbergen en Tholen.

Een klein stafbureau organiseert activiteiten ter ondersteuning van de scholen en voor een doelmatige toewijzing van de middelen en de ondersteuning.