De-Borghoek-PO_-55

Visie en missie

Onze missie

Elk kind krijgt de ondersteuning die zorgt voor een optimale en ononderbroken ontwikkeling, waarbij de leerling zich goed voelt en met respect en waardering wordt behandeld. Het onderwijs binnen het werkgebied van ons samenwerkingsverband biedt ieder kind een onderwijsplaats die past bij zijn ondersteuningsbehoefte. Dit onderwijs vindt zoveel mogelijk dicht bij de leefomgeving van het kind plaats en wordt verzorgd door leerkrachten die het onderwijs voortdurend afstemmen op de behoeften van de leerling. Ouders van leerlingen zijn tevreden over de kwaliteit van het onderwijs, de ondersteuning en de plaatsing van hun kind.

Onze visie

Welke ontwikkelingen vinden wij belangrijk, hoe ziet de toekomst eruit en welke ambities hebben we? In ons ondersteuningsplan is dit uitgebreid beschreven.

Onze kernwaarden

Onze kernwaarden zijn solidariteit, openheid en respect voor ieders autonomie en identiteit. Deze kernwaarden zijn richtinggevend bij het denken over de uitdagingen en kansen van passend onderwijs.