SWVBrabantseWal-(241)

Elk kind heeft recht op goed onderwijs.

Onderwijs dat past bij de mogelijkheden en behoeften van het kind, waardoor het zich goed voelt en optimaal kan ontwikkelen. Om dat te kunnen bereiken werken ouders, leerkrachten en andere professionals elke dag samen om de juiste ondersteuning te bieden.

Heeft een kind (tijdelijk) meer ondersteuning nodig? Dan komt Samenwerkingsverband Brabantse Wal in beeld. Passend onderwijs vindt plaats op de scholen; het samenwerkingsverband ondersteunt hen daarbij. Dat doet het Samenwerkingsverband Brabantse Wal door te zorgen voor een dekkend netwerk samen met kinderopvang, jeugdzorg, speciaal onderwijs, gemeenten en andere partners. En we spelen een belangrijke rol in het verder professionaliseren van de leerkrachten en intern begeleiders. Het doel? Een passende onderwijsplek voor elke leerling in onze regio.

Binnen Samenwerkingsverband Brabantse Wal werken primair onderwijs en voortgezet onderwijs nauw samen. Zo zorgen we voor een ononderbroken ontwikkelingslijn. We zijn actief in de gemeenten Woensdrecht, Bergen op Zoom, Steenbergen en Tholen.

Nieuws

SWV_Brabantsewal_Nieuwsbrief

Nieuwsbrief december 2021

In deze nieuwsbrief: Inleiding De Klimtoren OPP in ParnasSys Vervolgcursus Coördinator Passend Onderwijs Schoolondersteuningsprofiel (SOP) op de website Beslisboom verzuim…
Lees verder

Vacature Ondersteuningsplanraad

In het onderwijs hebben ouders en personeelsleden medezeggenschap. Bij een school gebeurt dat via de Medezeggenschapsraad, bij Samenwerkingsverband Brabantse Wal…
Lees verder