SWVBrabantseWal-(48)

Ondersteuningsplan


Documenten t.b.v. aanvraag extra ondersteuning

Documenten t.b.v. Ernstige dyslexie (ED)

Het Samenwerkingsverband volgt de richtlijnen van Dyslexie Centraal: https://dyslexiecentraal.nl

Documenten t.b.v. de Vlinderboom

Informatie voor ouders en scholen

Documenten t.b.v. de Trampolinegroep

Informatie voor ouders en scholen

Documenten t.b.v. de Klimtoren

Informatie voor ouders en scholen

Overig

Visio_cluster 1, op afroep beschikbaar voor ambulante begeleiding (Visio) en onderwijs (Bartimeus).
Visio ambulante begeleiding
Passend onderwijs cluster 1 voor samenwerkingsverbanden


AVG en Privacy:

Functionaris Gegevensbescherming:

José Schildwacht. j.schildwacht@cedgroep.nl, tel. 06-30243251


Inspectierapport

Jaarrekeningen:

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2022

Raad van Toezicht:

Toezichtkader SWV PO